อาชีพ ตำรวจ

19 ก.พ.

อาชีพตำรวจ

อาชีพตำรวจหรืออาชีพผู้พิทักษ์สินติราช เพื่อความยุติธรรมในสังคม

ตำรวจ คือ ผู้รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน

อาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย ค่อยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม อาชีพตำรวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี

ซึ่งเป็นงานที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน

ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ
1. ป้องกันการกระทำผิด
2. ปราบปรามการกระทำผิด
3. รักษาความสงบเรียบร้อย
4. บรรเทาทุกให้กับประชาชน
5. อื่น ๆ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
2. มีความอดทน
3. มีทักษะทางด้านกีฬา เช่น ว่ายน้ำ วิ่ง
4. มีความซื่อสัตย์สุจริต
5. รักความยุติธรรม
6. มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ
7. มีความกล้าหาญ
8. มีระเอียดความรอบคอบ
9. มีระเบียบวินัย
10. มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่กำหนดไว้
11. อื่น ๆ


 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: