อาชีพ ทนายความ

19 ก.พ.

ทนายความ

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และให้บริการทางกฎหมายอื่นๆ รวมถึงการปฏิบัติงานทั่วๆ ไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคล และธุรกิจในแง่ของกฎหมาย และทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ดำเนินการฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลในนามของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทนายความเป็นอาชีพหนึ่งของนักกฎหมาย ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมอันประกอบด้วย ศาล อัยการ ตำรวจ และราชทัณฑ์

คุณลักษณะของผู้ประกอบอาชีพ

เป็นผู้ที่ความสำนึกที่ดี, มีความยุติธรรม, ซื่อสัตย์, ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจรรยาบรรณ, รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่นๆ, มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน,มีความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษเขียน,มีความสนใจใฝ่รู้,กล้าแสดงความคิดเห็น,มีลักษณะความเป็นผู้นำ,มีบุคลิภาพดี,มีความสำนึกทางสังคม,และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: