อาชีพ นักธุรกิจ

19 ก.พ.

เป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจทุกด้านทั้งในวงการภายในและต่างประเทศที่มีส่วนสัมพันธ์กัน ในการดำเนินงานนี้ ผู้ประกอบอาชีพต้องมีความรู้เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจประเภทธุรกิจและหน้าที่ต่างๆของธุรกิจ ตลอดจนหน้าที่และความสัมพันธ์ของธุรกิจที่มีต่อกัน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจต้องดำเนินอยู่ด้วยกัน การประกอบอาชีพนี้ มีสาขาต่างๆ ให้เลือก คือ

1. สาขาการบริหารการเงินและการธนาคาร

ต้องเป็นผู้ชำนาญเรื่องการเงินรวมทั้งการธนาคารด้วย โดยสามารถวิเคราะห์หลักการ ปัญหาต่างๆ ทางการเงินของธุรกิจได้และช่วยนำวิธิการบริหารการเงินให้แก่วงการธุรกิจต่างๆ

2. สาขาการตลาด

มีประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการบริหารการตลาดแบบสมัยใหม่ วิธีบริหารคลังสินค้า วิธีการจัดซื้อหรือบริการ และวิธีการจัดจำหน่าย อันเป็นประโยชน์แก่งานและปัญหารด้านการตลาดขององค์การธุรกิจ

3.สาขาการบริหารทั่วไป

ผู้ประกอบต้องมีความรู้และคุ้นเคยกับปัญหาต่างๆ ในด้านการบริหารทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไปและปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารในด้านบุคคล แรงงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์และการควบคุมแรงงาน

4.สาขาการบริหารบุคคล

สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคล ในด้านการคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การบริหาร ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์

5. สาขาการบริหารอุตสาหการ

มีความสามารถในเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสำหรับใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ ด้านการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม การบริหารกิจการ การบริการโครงการ

6. สาขาพาณิชย์นาวี

มีความสามารถในด้านการบริหารรับสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก การบริหารสายเดินเรือ ตลอดจนการประกัยภัยทางทะเล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: